چهارشنبه سوری

اشک تمساح رژیم آخوندی 04:34
پای صحبت اشرفیان در شب چهارشنبه سوری 07:03
آتش جواب آتش 02:52

آتش جواب آتش

مارس 17, 2020
روز آتشین 01:28

روز آتشین

مارس 17, 2020
چهارشنبه سوری در ایران-عکسهای خمینی و خامنه‌ای در آتش چهارشنبه سوری مردم 29:01
واکنش حکومت آخوندی به جشن چهارشنبه سوری 12:19
جشن ملی آتش را برگزار کنیم 04:10
دعوت به چهارشنبه سوری اعتراض – ری‌توئیت 03:18
از چهارشنبه سوری بهترین استفاده را بکنیم 04:02
ابراز وحشت سرکردگان انتظامی از چهارشنبه سوری 04:48
وحشت آخوندها از چهارشنبه سوری آتشین 02:51
آتش زدن نمادهای حکومت - متحد شویم 05:44
فعالیت کانونهای شورشی و اشرف‌نشانها در چهارشنبه سوری 06:53
فتوای ضد ایرانی خامنه‌ای خلیفه ارتجاع ساعتی قبل از جشن ملی چهارشنبه سوری در سراسر کشور 01:07
واکنش‌های رسانه‌ها و حکومت ایران به چهارشنبه سوری و افزایش تهدیدات 04:01
جشن چهارشنبه سوری نمایش ترس و وحشت رژیم ایران از فوران خشم مردم-گزارش 02:55
چهارشنبه سوری میدانی برای کارزار - برنامه آنلاین 07:31
آیا چهارشنبه ‌سوری سیاسی است؟ 10:21
پای صحبت ابراهیم محمدیان 03:48
چهارشنبه سوری فرصت وفراخوانی برای گسترش قیام-روی خط 06:00