فاجعه کرونا در ایران

کرونای ولایت و قتل عام مردم ایران - فاجعه کرونا در ایران 09:38
عرب نیوز- مریم رجوی آمار فزاینده جانباختگان کرونا در ایران را یک فاجعه توصیف کرد 01:16
نظام آخوندی در تله واکسن کرونا – گزارش ویژه 23:26
ادعای تلاش برای تهیه واکسن کرونا از سه طریق – از دروغ تا واقعیت 10:28
تاخیر و عملکرد رژیم در مورد تهیه واکسن - بازی با جان مردم ایران در کرونای ولایت 05:33
واکنش رحمانی فضلی وزیر کشور نسبت به خشم و اعتراض علیه تاخیر رژیم در تهیه واکسن کرونا 01:17
یک فوق متخصص آی.سی.یو- اگر توزیع واکسن به تعویق نمی افتاد، این تعداد کادر درمانی و مردم عادی را از دست نمی دادیم 02:12
دروغهای رژیم در ربط دادن خرید واکسن با تحریم - کشمکش درون رژیم بر سر اف.ای.تی.اف 04:07
پز دروغین حمایت از پرستاران توسط ولی‌فقیه ارتجاع – از دروغ تا واقعیت 10:27
فضیحت عملکرد ضدانسانی رژیم در مورد واکسن کرونا 07:29
اذعان محرز به ویروس جهش یافته از ۷ ماه پیش در ایران عمل میکرده حاکی از صدور این ویروس از ایران به سایر کشورها است 00:51
رنج پرستاران میهن و نمایش وحشت‌آلود خامنه‌ای - فاجعه کرونا در ایران 10:26
مردم ایران و واکسن کرونا – فاجعه کرونا در ایران 08:32
عملکرد ضدانسانی رژیم آخوندی در مورد واکسن کرونا وجه دیگری از جنایات در استراتژی کلان تلفات 12:47
یک سخنرانی و دروغهای بیشمار – از دروغ تا واقعیت 08:25
دروغی به نام تاثیر‌گذاری محدودیتهای نیم‌بند – از دروغ تا واقعیت 07:08
تکمیل ظرفیت بیمارستانهای نظنز 00:41
۱۴هزار و ۵۱ ابتلای جدید کرونا - ۴۰۶ فوت روزانه و ۵ هزار و ۸۶۰ بیمار وخیم 01:09
دروغی به نام تولید واکسن کرونا توسط رژیم آخوندی – از دروغ تا واقعیت 05:52
بنا به گفته کارشناسان حکومتی، موج سوم کرونا بسیار شدیدتر از موج اول و دوم است 01:28