فاجعه کرونا در ایران

آمار جانگداز قربانیان کرونا و وقاحت روحانی در انداختن تقصیر فجایع کرونا به گردن مردم 10:29
۲۵۷شهر کشور در وضعیت قرمز و ۸۰درصد شهرهای ایران قرمز یا نارنجی است 09:15
دروغی به نام شفافیت و واقعیتی به نام تجارت با جان مردم ـ از دروغ تا واقعیت 08:51
وضعیت سیاه کرونایی در تهران ـ دجالبازیهای وقیحانه روحانی و اظهارات سرکردگان نظام و رسانه های حکومتی 06:16
روحانی ـ مردم بدانند اگر واکسن کواکس دیر به دستشان رسیده به خاطر تحریم بود که طول کشید 03:30
مراکز همه استانهای ایران قرمز شد و مواضع سرکردگان رژیم 03:59
ستاد حکومتی کرونا در تهران شهرستان های استان تهران یکی پس از دیگری به رنگ قرمز در آمده است 04:55
وضعیت کرونا در تهران و سایر شهرهای میهن در تلویزیون و رسانه های حکومتی 06:06
اعلام وضعیت قرمز کرونا در تهران ـ در کرج، اصفهان، شیراز، ایلام، شهرکرد و زنجان هم وضعیت قرمز است 00:52
موج چهارم کرونا و تاخیر و عقب ماندگی در واکسیناسیون در ایران آخوندی 03:11
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا ـ شاهد خیز بلند و جدی ویروس جهش یافته کرونا در بسیاری استانهای کشور هستیم 04:29
ورود کشور به موج چهارم کرونا ـ دهها هزار مرگ دیگر در پیش است، تا شش ماه دیگر از واکسن خبری نیست 04:35
24:06
دروغهایی در هم تنیده ـ دروغی به نام واکسن رایگان تا پیش از سال۱۴۰۰ ـ از دروغ تا واقعیت 07:12
روزنامه حکومتی آرمان ـ موج چهارم کرونا با واکسیناسیون یک درصد جمعیت 02:36
فرماندار رژيم در اردستان ـ زنگ خطر موج چهارم كرونا در اردستان به صدا درآمد 00:23
رئيس ستاد حكومتی كرونا در تهران ـ زنگ خطر افزايش بيماری كرونا در تهران به صدا درآمده است 00:41
علیرضا رئيسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا در ۳۱ استان کشور ویروس جهش یافته انگلیسی در حال گردش است 04:45
نمکی وزیر بهداشت رژیم ـ رفتیم واکسن تهیه کردیم، ما را به باد تمسخر گرفتند 00:56
بازتاب سیاست مجرمانه خامنه ای و روحانی با ممنوع کردن ورود واکسن به ایران در رسانه های حکومتی 06:05