فاجعه کرونا در ایران

ترکیبی از دروغ و وقاحت در ادعاهای آخوند حسن روحانی ـ از دروغ تا واقعیت 09:09
به واکسنی که با ارز دولتی ۴۲ هزار تومان می شود اجازه خرید ندادند، آیا جان ایرانی ۴۲هزار تومان نمی ارزد؟ 02:36
وعده‌های پوشالی واکسیناسیون توسط آخوند شیاد حسن روحانی ـ از دروغ تا واقعیت 07:26
دروغی به نام شکستن کمر کرونا و واقعیتی به نام تلفات سه رقمی روزانه ـ از دروغ تا واقعیت 09:15
دروغی به نام تهیه کردن واکسن کرونا برای مردم ایران ـ از دروغ تا واقعیت 07:34
دروغی به نام عدم رعایت مردم ـ از دروغ تا واقعیت 07:06
دروغی غیر قابل باور ادعای آخوند روحانی که واکسن نزده است ـ از دروغ تا واقعیت 08:42
دروغ‌درمانی آخوند روحانی برای تهیه واکسن کرونا ـ از دروغ تا واقعیت 07:57
تعلل در خرید واکسن و کوبیدن بر طبل واکسن پولی ـ از دروغ تا واقعیت 10:48
تهران روی لبه تیغ مرگ در پیک چهارم کرونا 10:38
روحانی ـ موج چهارم سختر است، وقتی آمار افزایش می یابد هر کسی می خواهد به گردن دیگری بیندازند 01:50
شیب کرونا در استان مرکزی صعودی نیست بلکه حرکتی عمودی است 02:11
دروغی به نام تلاش برای جلوگیری از موج چهارم کرونا ـ از دروغ تا واقعیت 08:07
بیش از ۲۵۳ هزار و ۱۰۰ نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۵۳۹ شهر 03:56
اتحاد آخوندهای حاکم بر میهن و کرونا علیه مردم ایران ـ گزارش ویژه 23:33
آمار روزانه مهندسی شده قربانیان کرونا از ۳۰۰تن تجاوز کرد 04:43
رئيسی فاجعه به قتلگاه فرستادن مردم به کام کرونا را به گردن آخوند روحانی انداخت 01:15
آمار جانگداز قربانیان کرونا ـ چهار رقمی شدن آمار مرگ و میر در روز ـ اظهار نظرها و پیامدها 12:30
آمار جانگداز قربانیان کرونا و وقاحت روحانی در انداختن تقصیر فجایع کرونا به گردن مردم 10:29
۲۵۷شهر کشور در وضعیت قرمز و ۸۰درصد شهرهای ایران قرمز یا نارنجی است 09:15