فاجعه کرونا در ایران

تهران روی لبه تیغ مرگ در پیک چهارم کرونا 10:38
روحانی ـ موج چهارم سختر است، وقتی آمار افزایش می یابد هر کسی می خواهد به گردن دیگری بیندازند 01:50
شیب کرونا در استان مرکزی صعودی نیست بلکه حرکتی عمودی است 02:11
دروغی به نام تلاش برای جلوگیری از موج چهارم کرونا ـ از دروغ تا واقعیت 08:07
بیش از ۲۵۳ هزار و ۱۰۰ نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۵۳۹ شهر 03:56
اتحاد آخوندهای حاکم بر میهن و کرونا علیه مردم ایران ـ گزارش ویژه 23:33
آمار روزانه مهندسی شده قربانیان کرونا از ۳۰۰تن تجاوز کرد 04:43
رئيسی فاجعه به قتلگاه فرستادن مردم به کام کرونا را به گردن آخوند روحانی انداخت 01:15
آمار جانگداز قربانیان کرونا ـ چهار رقمی شدن آمار مرگ و میر در روز ـ اظهار نظرها و پیامدها 12:30
آمار جانگداز قربانیان کرونا و وقاحت روحانی در انداختن تقصیر فجایع کرونا به گردن مردم 10:29
۲۵۷شهر کشور در وضعیت قرمز و ۸۰درصد شهرهای ایران قرمز یا نارنجی است 09:15
دروغی به نام شفافیت و واقعیتی به نام تجارت با جان مردم ـ از دروغ تا واقعیت 08:51
وضعیت سیاه کرونایی در تهران ـ دجالبازیهای وقیحانه روحانی و اظهارات سرکردگان نظام و رسانه های حکومتی 06:16
روحانی ـ مردم بدانند اگر واکسن کواکس دیر به دستشان رسیده به خاطر تحریم بود که طول کشید 03:30
مراکز همه استانهای ایران قرمز شد و مواضع سرکردگان رژیم 03:59
ستاد حکومتی کرونا در تهران شهرستان های استان تهران یکی پس از دیگری به رنگ قرمز در آمده است 04:55
وضعیت کرونا در تهران و سایر شهرهای میهن در تلویزیون و رسانه های حکومتی 06:06
اعلام وضعیت قرمز کرونا در تهران ـ در کرج، اصفهان، شیراز، ایلام، شهرکرد و زنجان هم وضعیت قرمز است 00:52
موج چهارم کرونا و تاخیر و عقب ماندگی در واکسیناسیون در ایران آخوندی 03:11
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا ـ شاهد خیز بلند و جدی ویروس جهش یافته کرونا در بسیاری استانهای کشور هستیم 04:29