فاجعه کرونا در ایران

۱۴هزار و ۵۱ ابتلای جدید کرونا - ۴۰۶ فوت روزانه و ۵ هزار و ۸۶۰ بیمار وخیم 01:09
۱۸۸ فوت در یک روز در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت رژیم 07:21
۱۹۹ فوت در یک روز و ۳۴۱۱ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی رژیم 01:10
۲۰۳ فوت در یک روز و ۳۳۷۵ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی رژیم 01:17
۲۰۸فوت در یک روز و ۴۰۸۹ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت رژیم 03:23
۲۱۵ فوت در یک روز و ۳۶۵۳ بستری در مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت 01:07
۲۱۵فوت در یک روز و ۴۱۰۴بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره‌چکانی وزارت بهداشت رژیم 02:32
۲۱۶فوت در یک روز و ۳۶۹۵ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت 01:01
۲۱۷ فوت در یک روز و ۳۵۸۳ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت 04:05
۲۱۹ فوت در یک روز و ۳۶۰۹ بستری حاد در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت 01:56
۲۱شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز کرونایی است 00:39
۲۲۱ فوت در یک روز و ۳۶۶۷ نفر بستری در مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی رژیم 01:15
۲۲۹ فوت در یک روز و ۳۵۸۹ بستری در بخش مراقبتهای ویژه در آمار قطره چکانی وزارت بهداشت رژیم 04:24
۲۵ استان در وضعیت قرمز و هشدار 03:44
۲۵۶۹مبتلا و ۱۶۳ قربانی کرونا در ۲۴ ساعت 01:18
۲۵۷شهر کشور در وضعیت قرمز و ۸۰درصد شهرهای ایران قرمز یا نارنجی است 09:15
۵۰زندانی سیاسی زندان ارومیه به کرونا مبتلا شده اند 01:37
۸شهرستان استان خراسان رضوی در وضعیت سیاه کرونا 04:46
آبزرور- موج دوم کرونا در ایران، مردم رژیم را به خاطر بازگشایی سریع مقصر میدانند 02:16
آخوند روحانی:‌ مهمترین مسئله مسئله سلامت مردم است – از دروغ تا واقعیت 08:04