گردهمایی جهانی ایران آزاد

اد ملکرت، لارش ریسه، کایرا فیلیپس در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 11:56
سفیر نیتان سیلز، سفیر لینکلن بلومفیلد، سناتور مری لندریو ، لویی فری در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 27:09
دکتر آلخو ویدال کوادراس، استرون استیونسون، پائولو کازاکا در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 10:46
فرانسیس تاونزند، ارتشبد جیمز کانوی، ژنرال جک کین، ژنرال چاک والد در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 23:45
پروفسور کاظم کازرونیان، حنیفه خیری، ویدا نیک طالعان در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 12:52
سخنرانی های زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم آخوندی در سومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد 29:37
فرزانه حسینی، آرش نیکزاد، دکتر عزیز فولادوند و ادی لاش در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 15:05
پیام هم پیمانان 06:23
کاک بابا شیخ حسینی در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 07:05
05:54
1فوزیه کلدره‌ای، خدیجه الزومی، عطا ابداح، صابر رستم خانلی در گردهمایی جهانی ایران آزاد۲۰۲۰- ۱مرداد۱۴۰۰ 13:14
سفیر مارک گینزبرگ سرلشکر ستاد طارق مهدی عبدالتواب، احمد جارالله در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 17:41
تاپ‌ چنل آلبانی ـ اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ ـ همه سخنرانان همبستگی خود را با مقاومت ایران ابراز داشتند 19:19
اوریولا پامپوری، کلویس بالیو، نامیک کوپلیکو، در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲‍۱ 05:51
ایلونا جبریا، گری کاسپاروف، دومینیک آتیاس، ژیلبر میتران در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 20:45
زاماسوازی دلامینی ماندلا، اد دو توئن، رانجانا کوماری، سوزانا مدینا در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 14:02
میشل دووکولور، هروه سولینیاک، یانیک فاونیک، آندره شاسین در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 08:01
فیلیپ گوسلن، ژان میشل کلمان، فلورانس برتو،برونو ماسه در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 13:06
ژان فرانسوا لوگاره، ژان پیر مولر، مارتین والتون، ژاک بوتو در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ 09:15
تظاهرات و راهپیمایی در برلین همزمان با گردهمایی جهانی ایران آزاد 40:38