نگاهی به بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات در مجلس ارتجاع گفتگو با میثم ناهید – ۲۹ خرداد ۱۳۹۷   در جلسة علنی امروز مجلس ارتجاع طرح موسوم کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران مطرح شد و پس از کشمکشهایی که صورت گرفت، نهایتا این طرح رد شد. این قضیه، موضوع گفتگوی امروز […]

بیشتر بخوانید

واکنشهای متفاوت مهره‌های نظام در قبال تحولات اخیر برجام گفتگو با میثم ناهید – ۵ خرداد ۱۳۹۷ در گزارشی که دیدیم نمونه‌هایی از واکنشها و اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مهره‌ها و رسانه‌های نظام بعد از خروج آمریکا و ۱۲ ماده‌ وزیر خارجه آمریکا و حرفهای خامنه‌ای را دیدیم. در همین رابطه گفتگویی داریم […]

بیشتر بخوانید

نوروز باستانی جشن ملی ایرانیان -۲فروردین ۱۳۹۷ برنامه ویژه نوروز -سیمای آزادی    

بیشتر بخوانید

پیک بهاری – مجموعه طنز سوم فروردین ۹۷ با سیمای آزادی  

بیشتر بخوانید

جاجرود – اثری زیبا از استاد محمد شمس  ویژه برنامه های نوروز از سیمای آزادی ۲فرودین ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

گفتگوی بهاری – گفتگو با حمید کهندل – نوروز ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

پیک بهاری – مجموعه طنز نوروزی سیمای آزادی – دوم فروردین ۹۷

بیشتر بخوانید

شعر سالی که گذشت یک سال نمونه بود ویژه برنامه نوروز-سیمای آزادی ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

قطعه ویژه مجریان -نوروز1397 ویژه برنامه های نوروز از سیمای آزادی

بیشتر بخوانید

پیک بهاری – مجموعه طنز روز اول فروردین ۱۳۹۷ سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

بیشتر بخوانید