گفتگوهای سیاسی

دلایل اعتراضات کارگران هپکو چیست و چرا رژیم آنها را سرکوب کرد؟ – قیام ایران 15:37
بحران بالا می‌گیرد – تیک تاک 25:11
اوجگیری بحرانهای نظام ولایت فقیه – تیک تاک 25:02
آیا معلمان ایران با آسودگی خاطر به سر کلاسهای درس می‌روند؟ – قیام ایران 12:24
موشکها و تنگنای اضطرار و واقعیتها – تیک تاک 25:08
خودزنی‌های رژیم هشدارها و پیامدهای خطرناک پیش‌رو – تیک تاک 24:04
افشاگری موارد جدید فساد در رژیم سراپا فاسد ولایت فقیه – قیام ایران 16:58
بحران احتمالات در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 25:33
سوانح و حوادث کارگری در حیطه کار کارگران ایران – قیام ایران 19:43
11:21
تشدید انزوای سیاسی ، خفگی اقتصادی و بحرانهای فزاینده – تیک تاک 20:50
دوران سرنگونی و افسار گسیختگی فساد در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 27:05
افزایش سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی در ابعاد بسیار گسترده در ایران – قیام ایران 14:32
تحریمهای جدید و تشدید انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی – تیک تاک 23:39
تلاش نظام ولایت فقیه جهت کنترل در حرکتهای هیئت‌های سینه‌زنی – قیام ایران 13:53
علامت سوال تازه آژانس بر روی پروژه اتمی رژیم آخوندی – تیک تاک 25:03
پوچ در آمدن لغو تحریمها و تشدید بحران درونی – تیک تاک 22:57
چشم‌انداز پرهزینه و پردردسر نظام ولایت فقیه – تیک تاک 26:31
گفتگو با دکتر ابراهیم جدی 13:44
اعتراف رسانه‌های حکومتی به بلاتکلیفی و ناامیدی در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 23:22