یک قدم تا آزادی

ابراهیم رئیسی جلاد قتل‌عام ۶۷ را بشناسیم ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 11:08
حمایت از تجمع خانواده شهدای قتل‌عام ۶۷ در مزار خاوران ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 06:17
محکومیت جنایت رژیم آخوندی در قتل کودک پنج ساله بلوچ ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:47
محکوم کردن قتل کودکان پنج ساله بلوچ میثم نارویی ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 09:25
تجمعات اعتراضی اقشار ستمدیده در شهرهای مختلف میهن ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 13:04
کمپین بستن سفارتخانه‌های رژیم ولایت فقیه ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:42
تجمعات اعتراضی دانش‌آموزان به برگزاری امتحانات حضوری ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 10:31
نگاهی به برگزاری کمپین نه به امتحانات حضوری ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:37
حمایت از معلمان رنجدیده میهن در روز معلم ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:14
اعتراض دانش‌آموزان به برگزاری امتحانات حضوری در شهرهای مختلف ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 12:41
تجمعات اعتراضی به‌مناسبت روز جهانی کارگر ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 10:44
حمایت از کارگران رنجدیده میهن در روز جهانی کارگر ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:59
علاج کردن در فرهنگ کثیف ظریف و حکومت آخوندی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 05:25
تجمعات اعتراضی اقشار ستمدیده در شهرهای مختلف میهن ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 09:40
محکوم کردن اقدام رژیم آخوندی در تخریب خاوران ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 09:49
اعتراض به اقدام ضدانسانی رژیم در تخریب خاوران ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 07:35
توفان توئیتری بیدادگاه برای حمایت از زندانیان سیاسی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 06:41
شکل گرفتن اعتراضات اقشار ستمدیده در شهرهای مختلف ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 13:51
اعتراضات و دادخواهی خانواده‌های شهدای راه آزادی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی 06:52
استمرار اعتراضات غارت‌شدگان بازار بورس در شهرهای مختلف ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی 11:24