کنفرانس زنان نیروی تغییر «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» كنفرانس بين‌المللي در آستانة روز جهاني زن   روز شنبه ۲۸ بهمن 96 كنفرانس بين‌المللي «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» با حضور مريم رجوي و با شركت شخصيت‌هاي برجسته از 23 كشور و پنج قارة جهان در […]

بیشتر بخوانید

کنفرانس زنان نیروی تغییر «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» – كنفرانس بين‌المللي در آستانة روز جهاني زن، با حضور مريم رجوي روز شنبه ۲۸ بهمن 96 يك كنفرانس بين‌المللي در پاريس تحت عنوان «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» با حضور مريم رجوي و با شركت شخصيت‌هاي […]

بیشتر بخوانید