مشروح اخبار ایران و جهان –۲۰ اسفند  ۱۳۹۷   ۱-فعالبت کانونهای شورشی در ایام چهارشنبه سوری ۲- راهپیمایی ایرانیان در واشنگتن در حمایت از مجاهدین و قیام مردم ایران- قسمت پایانی ۳-گزارشی از کنفرانس علیه اعدام در استراسبورگ و شرکت هیأتی از مقاومت ایران در جلسه ۴-ابراهیم رئیسی با استناد به خامنه‌ای، امنیت را الویت […]

بیشتر بخوانید