گردهمایی جهانی ایران آزاد

دکتر متیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان، رئیس گروه فراحزبی پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک 05:27
استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان، عضو هیات روسا در پارلمان 05:56
جیمز بزن نایب رئیس کمیته دفاع ملی پارلمان کانادا، وزیر دفاع سایه 03:32
جودی اسکرو رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان کانادا 02:42
باب بلک‌من نماینده پارلمان انگلستان 05:11
ژنرال جورج کیسی رئیس ستاد ارتش آمریکا فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ 05:59
ارتشبد جیمز کانوی فرمانده پیشین نیروی تفنگداران دریای آمریکا 02:26
ژنرال جک کین معاون سابق ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا 05:27
کنت بلکول سفیر سابق آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد 02:31
پروفسور آلن درشوویتز استاد بین‌المللی حقوق - دانشگاه هاروارد 03:37
ماریو دیاز بالارت عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه کنگره آمریکا 03:57
رالف نورمن نماینده کنگره آمریکا 02:13
دیوید ترون نماینده کنگره آمریکا 02:25
دنی دیویس نماینده کنگره آمریکا 01:28
دان بیکن عضو کمیته قوای مسلح کنگره آمریکا 02:11
دونالد پین نماینده کنگره آمریکا 01:54
تیم بورچت نماینده کنگره آمریکا 00:53
اسقف بری مورگان از انگلستان- اپوزیسیون ایران با برگزاری گردهمایی ایران آزاد چشم انداز خود برای آینده ایران را ارائه کرد 04:24
تام مک کلینتاک ارائه دهنده قطعنامه اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا 03:48
تام امر رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا 01:18