گردهمایی جهانی ایران آزاد

مجاهدین نیم قرن مبارزه برای آزادی ایران : رپرتاژ تلویزیون ویژن پلاس آلبانی از گردهمایی ایران آزاد 30:30
سخنرانیها و پیامهای اد ملکرت، اسقف بری مورگان و شخصیتهای اروپایی 21:25
سخنرانی و پیامهای شخصیتها از مصر، سوریه، لبنان و عراق 26:19
سر جفری بایندمن- حقوقدان از انگلستان با رتبه مشاورت ملکه 06:57
دکتر تیسیر التمیمی - قاضی القضات پیشین فلسطین 05:17
لارش ریسه - رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ 06:08
طاهر بومدرا رئیس سابق دفتر حقوق بشر در عراق 07:33
سر جفری رابرتسون قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون 12:11
هنری لوکلرک برجسته ترین وکیل فرانسه 07:00
آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت 08:11
سخنان نمایندگان پارلمانهای انگلستان، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، نروژ، پرتغال، بلژیک، لیتوانی، آلبانی و پارلمان اروپا 19:41
سخنان نمایندگان پارلمانهای انگلستان، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، نروژ، پرتغال، بلژیک، لیتوانی، آلبانی و پارلمان اروپا 26:19
دکتر متیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان، رئیس گروه فراحزبی پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک 05:27
استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان، عضو هیات روسا در پارلمان 05:56
جیمز بزن نایب رئیس کمیته دفاع ملی پارلمان کانادا، وزیر دفاع سایه 03:32
جودی اسکرو رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان کانادا 02:42
مارتین پاتسلت عضو کمیته حقوق بشر مجلس فدرال آلمان 05:49
باب بلک‌من نماینده پارلمان انگلستان 05:11
ژنرال جورج کیسی رئیس ستاد ارتش آمریکا فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ 05:59
ارتشبد جیمز کانوی فرمانده پیشین نیروی تفنگداران دریای آمریکا 02:26