گردهمایی جهانی ایران آزاد

پیام ایوان استفانتس نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی همبستگی بین المللی با گردهمایی جهانی ایران آزاد 02:01
رودی جولیانی: بسیار شورانگیز است که در بزرگترین گردهمایی مجازی در جهان شرکت کنیم آن هم از ۱۰۲ کشور از ۳۰هزار نقطه 25:07
سخنان جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا 02:39
جان پری وزیر دولت ایرلند 05:37
دیوید ترون نماینده کنگره آمریکا 02:25
ایران آزاد – مقاومت مردم ایران مترصد انداختن طرحی نو در آسمان زیباترین وطن 46:31
ایران آزاد – گردهمایی جهانی ایران آزاد، نور امید مردم ایران – قسمت اول و دوم 27:17
سناتور تاد یانگ عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 02:26
اینگرید بتانکور - کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا 11:18
دکتر متیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان، رئیس گروه فراحزبی پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک 05:27
ایران آزاد – همراه با یاران مقاومت در حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی 41:15
منتخب سخنرانان در گردهمایی جهانی ایران آزاد 06:48
سخنان مایکل کامینسکی نایب رئیس سنای لهستان 02:47
تام ریچ اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا 07:06
تد دویچ رئیس زیرکمیته خاورمیانه، شمال آفریقا و تروریسم در کنگره آمریکا 01:43
سر جفری بایندمن- حقوقدان از انگلستان با رتبه مشاورت ملکه 06:57
سناتور کارمن کینتانیا باربا از اسپانیا- من میخواهم در کنار مریم رجوی باشم 03:55
ایران آزاد – گردهمایی جهانی ایران آزاد کهکشانی عظیم در آسمان وطن – قسمت اول و دوم 25:53
سخنان میشل آلیو ماری وزیر خارجه پیشین و وزیر ارشد دولت فرانسه تا ساعت ۲۰۱۱ 14:30
سناتور یوانا سکولا عضو سنای لهستان 02:29