گردهمایی جهانی ایران آزاد

آدام ارلی سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، سفیر پیشین آمریکا در بحرین 09:49
آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت 08:11
آلن ویوین وزیر دولت در فرانسه 01:27
ارتباط زنده با ۳۰ هزار نقطه در ایران و ۱۰۰ کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳ با شرکت ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی 03:57
ارتباط زنده با ۳۰ هزار نقطه در ایران و ۱۰۰ کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳ 04:13
ارتشبد جیمز کانوی فرمانده پیشین نیروی تفنگداران دریای آمریکا 02:26
استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان، عضو هیات روسا در پارلمان 05:56
اسقف بری مورگان از انگلستان- اپوزیسیون ایران با برگزاری گردهمایی ایران آزاد چشم انداز خود برای آینده ایران را ارائه کرد 04:24
اسقف جان ریچارد اسقف پیشین آکسفورد 03:22
انعکاس گردهمایی جهانی ایران آزاد در خبرگزاری فرانسه و گتی ایمیج 06:35
انعکاس گردهمایی جهانی ایران آزاد در رسانه های جهان 08:34
ایران آزاد – از اشرف تا ایران همسنگر هم‌پیمان می‌جنگیم تا پایان – قسمت اول و دوم 25:30
ایران آزاد – بازتاب تصویری شکوهمند از مقاومت مردم ایران با هزاران هزار ستاره 45:35
ایران آزاد – به ستاره‌ها نگاه کن که شب را شکستند و برای آزادی مردم ایران فدا کردند 38:29
ایران آزاد – چشم‌انداز پیروزی مردم ایران با رزم کانون‌های شورشی و ارتش آزادی 40:18
ایران آزاد – حمایت‌های گسترده بین‌المللی از گردهمایی جهانی ایران آزاد – قسمت اول تا چهارم 32:04
ایران آزاد – صدای گردهمایی جهانی ایران آزاد، صدای کانون‌های شورشی – قسمت اول تا چهارم 18:20
ایران آزاد – طنین آزادی ایران از ۳۰هزار نقطه در پنج قاره جهان – قسمت اول و دوم 25:49
ایران آزاد – فراخوان به شرکت گسترده در گردهمایی جهانی ایران آزاد – قسمت اول تا سوم 28:15
ایران آزاد – کهکشان ۹۹ ، حرکتی شتابان برای فتح قله‌های پیروزی – قسمت اول و دوم 24:46