آخرین ویدئوها

طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ بقالی آقا رضا

آقاجون اینا ـ بقالی آقا رضا ـ طنز عروسکی «نوسانات روزانه قیمت کالاهای اساسی این روزها حیات بقالی‌های محلی را به خطر انداخته‌است؛ بقالی‌هایی که...
video

انیمیشن ـ توصیه مهم خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای

توصیه مهم خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای ـ انیمیشن در حالی‌که مردم در کف خیابان اصل نظام را نشانه می‌روند، در خبرگان چه می‌گذرد؟ تلویزیون حکومتی ـ...
video

طنز راننده تاکسی ـ سوار نکردن آخوند در تاکسی

سوار نکردن آخوند در تاکسی ـ طنز راننده تاکسی گسترش روزافزون نفرت عمومی از آخوندها و سایر مظاهر حکومتی نشانهٔ چیست؟ تهاجم مردم به آخوند حکومتی...
video

طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ دزدی از خانه آقاجون اینا

آقاجون اینا ـ دزدی از خانه آقاجون اینا ـ طنز عروسکی خامنه‌ای ـ ۱۹بهمن ۱۳۹۶ فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است از بین بردنش آسان نیست. فساد...
video

کامنت ـ وعده‌های آخوند رئیسی

وعده‌های آخوند رئیسی ـ کامنت مردم سیل‌زده مزدران فیروزکوه هنگام بازدید نمایشی رئیسی جلاد نسبت به وعده‌های دروغین او اعتراض کردند و حرفهای رئیس جمهور...
video

طنز ـ گفتگو تلویزیونی آخوند رئیسی

گفتگو تلویزیونی آخوند رئیسی ـ طنز رئیسی رئیس‌جمهور ارتجاع گفت: شما در هر فتنه‌یی که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای مجاهدین را...
video

طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ ترانه گیلکی آها بگو

آقاجون اینا ـ ترانه گیلکی آها بگو ـ طنز عروسکی بگفتند در ره «احیای برجام» به امید فراوان می‌زنیم گام ارائه کرده‌ایم یک طرح مثبت مسائل حل شده...
video

طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ عقب افتادن کرایه خانه

آقاجون اینا ـ عقب افتادن کرایه خانه ـ طنز عروسکی روزنامه «ایران» ارگان دولت ملایان در شمارهٔ ۱۳تیر ۱۴۰۱ مدعی شد با برگزاری یک نظرسنجی،...
video

انیمیشن ـ لایو خامنه‌ای با یزید

لایو خامنه‌ای با یزید ـ انیمیشن ۱۴سدهٔ پیش، یزید نشسته بر منبر تزویر و ریا، ادعای ولایت می‌کرد و مست از قدرتی که گمان می‌کرد...
video

طنز ـ جلسه شعرخوانی رئیسی با شرکت شاعران ولایی

جلسه شعرخوانی رئیسی با شرکت شاعران ولایی ـ طنز سام علیکم جناب فرمانده هیچ دیگر جنایتی مانده؟ خوب آنجا نشسته‌ای ساکت می‌کشی هر کسی به جا مانده بی خیالی...