چه خالی است جای تو

کجایی؟


چه خالی است جای تو


میان بازوان این درختان اساطیری


که دست شاخه‌ها


در آب‌ها با ریشه‌هایند


در سماع و سور...


کجایی تو؟


به وقت زردرو حلاج خورشیدم


تو را بر تختگاه چوبی ساحل


قرارم بود...


لطفا به اشتراک بگذارید: