موشکاف ۱۱ فروردین چرا مردم یکباره به خیابانها ریختند؟!»

✳⭕?موشکاف ۱۱ فروردین - «چرا مردم یکباره به خیابانها ریختند؟!»


?موشکاف: سلام! عظما هنوز تو شوک قیام دی ماهه! نوچه هاش تو سایتا و روزنامه ها و مصاحبه هاشون، هنوزم انگشت به دهنن که چی شد یه دفه ریختن خیابون؟ هاهاهاهاها. چی شد چن ساعته همه شدن ساختار شکن؟ هاهاهاها. اینش خنده داره که بعد میشینن به همدیگه توصیه هم می کنن. هاهاهاها.


خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ فروردین: یدالله طاهرنژاد


دولت تحرک لازم برای پاسخ‌گویی به انتظارات مردم را از خود نشان نداده است


عوامل شکل‌گیری این اعتراضات متاسفانه واکاوی جدی نشد، اما به طور کلی همه جریانات و شخصیت‌های سیاسی کشور اعتراضات که حق بدیهی مردم است را پذیرفتندامیدوارم اگر قرار است، اعتراضی در کشور صورت بگیرد، هدفمند و به پشتوانه قوانین و آئین‌نامه‌های مدنی باشد. در واقع حرف حق طوری ابراز شود که از آن آهنگ باطل شنیده نشود. ضمن اینکه ممکن است در سال ۱۳۹۷ هم این اعتراضات ادامه پیدا کند. چراکه اقتصاد کشور در سال ۹۷ خیلی روشن تر از سال ۹۶ به نظر نمی‌آید.


?موشکاف: هاهاهاها. از قضا حرف حق مردم همونه که وقتی فریادش میکنن، عظما و دار و دسته ازش آهنگ باطل می شنون، یعنی آهنگ باطل شد نظام، همون آهنگ براندازی که البته برای عظما و شیخ فری آهنگ باطله. هاهاهاها. در مورد 97 کجاشو دیدی؟‌ نه تنها تو ۹۷ ادامه داره، بلکه بیشتر و بیشتر هم میشه. هاهاهاها. اینو از بندة موشکاف بشنو. هاهاهاها.


خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ فروردین: شهربانو امانی


حبس و زندان راه‌حل اساسی در برابر اعتراضات و انتقادات مردم نیست و نباید اعتمادی که مردم به مسئولان دارند به واسطه این رفتارها از بین برود؛ نباید توجه به مردم فقط در زمان انتخابات و بر سر صندوق‌های رای باقی بماند بلکه باید همواره شاهد پاسخگویی همه نهادها به مردم باشیم و تنها این اتفاق است که می‌تواند اعتماد رفته مردم را باز گرداند.مسئولان باید با همه وظیفه‌های خود در کنار مردم قرار بگیرند و اعتراضات آنها را نه فقط شفاها بلکه عملا به رسمیت بشناسند


?موشکاف: هاهاهاها. اعترافاش خوبه، اعترافایی که از ترس مردم و ضرب شصت جوونای قیام کرده. اعتراف به این که حبس و زندان دیگر اثر ندارد و اینکه مردم اعتماد ندارن یعنی همه شون براندازن. ایناش خوبه هاهاهاها اما در مورد این که مسئولان، یعنی جنایتکاران و دزدان جیب وسفرة مردم می تونن کنار مردم قرار بگیرن، از ترس خودشو به نادانی زده هاهاهاها که خودش نشونة ذلته. هاهاهاها.


محمدرضا بادامچی عضو مجلس ارتجاع ۹ فروردین


اکنون شفافیت لازم در دستگاه‌های اجرایی کشور وجود ندارد. از طرفی مردم هم به دستگاه قضایی انتقاداتی دارند. حقیقتاً این یک نگرانی بزرگ است.


اعتراضات یک هشدار بزرگ برای مسئولین بود و هست و اگر این افراد را باور نکنیم و دلایل این موضوعات را بررسی نکنیم و در جهت رفع آن قدم برنداریم قطعاً نگرانی‌ها برای کشور بیشتر خواهد شد ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با تمام اقشار جامعه در حوزه‌های مختلف به گفت‌وگو بنشینیم تا قبل از آنکه موضوعی به چالش تبدیل شود


?موشکاف: هاهاهاها. سه تا از حرفاش درسته. اول «نگرانی بزرگ»، دوم «هشدار بزرگ» و سوم این که «قعا نگرانیها بیشتر خواهد شد». تجزیه اش درسه، اما مرده شور ترکیبشو ببرن. ترکیب یا نتیجه اش اینه که با مردم به گفتگو بنشیینیم هاهاهاها، مردم حرفشونو توخیابونها 142شهر با صدای بلند زدن و گفتن مرگ بر خامنه ای روحانی و دیگه تموم ماجرا هاهاهاها. فعلا خدانگهدار. ✳⭕?

لطفا به اشتراک بگذارید: