آتش به اختیار

? #آتش_به_اختیاریم
خورد و خراب و داغان، آتش به اختیاریم
از بهر حفظ تنبان ، آتش به اختیاریم
از هر طرف تهاجم،فریاد و خشم مردم
عظما نشسته نالان ، آتش به اختیاریم
بر ما حرام بادا عظما به غم نشیند
ما دلقکان دوران ، آتش به اختیاریم
نوشید جام برجام ،اماخرش سقط شد
ما جمع خر سواران، آتش به اختیاریم
تحریم پشت تحریم ما هم ترقه بازیم
بی وقفه توی میدان ،آتش به اختیاریم
با گفتمان اعدام،با جنگ و بمب و موشک
از از غزه تا به لبنان ، آتش به اختیاریم
دیگر بدون پرده ، اعدام و دار و زندان
ما نسل هار گرگان ، آتش به اختیاریم
وقتی که ریش عظما،در لای در بماندست
هان ای ترقه بازان،آتش به اختیاریم


? #ارسالی از اعضای کانال @pake_shadie

لطفا به اشتراک بگذارید: