هوای سرد

هوای سرد


به بسیجیه میگن تو شهر شما چند ماه از سال سرده ؟


میگه : 14 ماه!


میگن : یه سال که 12 ماه بیشتر نیست!


میگه : آخه تا 2 ماه بعد از فروردین هم تو شهر ما سرده!


لطفا به اشتراک بگذارید: