گریه بر مرده

گریه بر مرده


روزی ملانصرالدین به دنبال جنازه‌ی یکی از ثروتمندان می‌رفت و با صدای بلند گریه می‌کرد. یکی به او دلداری داد و گفت: "این مرحوم چه نسبتی با شما داشت؟"


ملا جواب داد: "هیچ! علت گریه‌ی من هم همین است."


لطفا به اشتراک بگذارید: