علت زود خوابیدن

علت زود خوابیدن


فریدون شبها زود می خوابیده، دوستش ازش می پرسه: چرا زود می خوابی؟


فریدون میگه: دیدم من که نمی تونم صبحها زود بیدارشم، گفتم اقلا شبها زود بخوابم!کجا به دنیا اومدی؟


جمشید از دوستش می پرسه: تو کجا به دنیا اومدی؟ دوستش می گه تو بیمارستان. جمشید می گه: آخی! مریض بودی؟

لطفا به اشتراک بگذارید: