پری دریایی

پری دریایی


بسیجیه میره کنار دریا پری دریای میبینه ،میگه من عاشقتم ،با من سفر به جاهای دوردست سفر میکنی،پری دریای میگه من آدم نیستم،بسیجیه میگه تو فکر میکنی من آدمم،

لطفا به اشتراک بگذارید: