پلیس به بسیجی

 .پلیس به بسیجی


*******************************************


پلیس به بسیجی: اینجا ماهی‌گیری قدغنه!!! بسیجی: ولی اینجا تابلو نزدین!!! پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!


*******************************************


بسیجی میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!


*******************************************


غضنفر رفته بود انبار ساندیس بعد از دیدن ساندیسها دستش را برای احترام روی سینه اش گذاشت و عقب عقب آمد بیرون. یه دفعه دید که خورده به یه چیزی. نیگاه کرد، دید که یه تابلو است و روش نوشته: تبریز 5 کیلومتر

لطفا به اشتراک بگذارید: