مرجان، فریدون ژورک: جاودانگی یک ستاره

آخرین گفته زنده یاد ناصر ملک مطیعی بعد از ۳۸ سال عزلت نشینی و ممنوعیت از حقوق حقه نه فقط یک شهروند بلکه والاتر از آن، هنرمندی که چندین دهه در اوج محبوبیت، در قلوب ملتی سرفراز جای داشته است:دیگر توانی برای کارکردن در سینما ندارم، اما زمانی که دوربین فیلمبرداری را می بینم، خاطرات برایم زنده می شود. من در سینما هرگز دنبال فخر فروشی نبوده ام، بلکه سینما برای من عشق است عشق به زندگی و زنده بودن


گفته این هنرمند هجران کشیده، برایم یادآور کلامی شد که زنده یاد فردین پس از سال ها خانه نشینی و دور بودن از جامعه، افسرده و غمگین، ولی با سربلندی و استوار، همچون هنرمندی متعهد به مردمش بر سر رژیم جهل و جنایت آخوندی فریاد زد.

لطفا به اشتراک بگذارید: