صف نون وایی

.


صف نون وایی


بسیجی میره تو صف نون وایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن.
بسیجیه میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه


. تفکر عمیق بسیجی : اگر ادیسون نبود باید در تاریکی تلویزیون نگاه می کردیم


لطفا به اشتراک بگذارید: