بسیجی تو ابوبوس

بسیجی تو اتوبوس


بسیجی تو اتوبوس یه ساندیس چند رنگه رو میبینه،‌ پیاده که میشه شماره اتوبوس رو بر میداره!


در پی کاهش خنده در سوئیس مقامات این کشور تصمیم به واردات بسیج کرده اند.


لطفا به اشتراک بگذارید: