گویا فرمول معروف آخوند به اضافه دوربین مساویست با گریه به نوچه هاشونم سرایت کرده ?????

[video width="640" height="360" mp4="http://www.iranntv.com/pakeshadi/wp-content/uploads/2017/07/گریه_نمایشی_مجری_تی_وی_ریش_در_نوحه.mp4"][/video]

گویا فرمول معروف آخوند به اضافه دوربین مساویست با گریه به نوچه هاشونم سرایت کرده ?????

لطفا به اشتراک بگذارید: