موشکاف ۱۲ تیر درود به بر و بچه های قیام تو خرمشهر!

موشکاف ۱۲ تیر- «حالا چی میشه؟ حالا چکار کنیم؟»
?موشکاف: سلام و درود به بر و بچه های قیام تو خرمشهر! بخاطر همین قیاماس که‌ نظام ولایت به چه کنم چه کنم افتاده. هاهاها. اما خیلیی دیره. به قول یارو جهانگیری، معاون اول شیخ فریو میگم، ایران مثل اتاق گازیه که با یه جرقه منفجر میشه. هاهاهاها. بعله. چار ستون نظام رو ویبره اس، هاهاها. بخاطر همینه که کاسة چه کنم دست گرفتن. هاهاها.
سایت حکومتی بهار ۱۰ تیر
حالا چی میشه؟ حالا چکار کنیم؟
این دو پرسش دنیای ذهنی این روزهای مردم ماست.تشویش و التهاب جامعه از این است که مردم یک قدمی خود را تاریک می بینند زیرا دولت (در معنای عام آن) نه راهی ترسیم کرده و نه نوری بر آینده انداخته است. رئیس محترم جمهور با مردم حرف می زند و ایشان کنجکاوانه در جستجوی پاسخ به پرسش "حالا چی می شه؟" هستند اما هیچ سرنخی به دستشان نمی آید. تمام حرف مسئولین این است که حریف می خواهد به ما گل بزند. این ترسیم آینده نیست. احاله کردن پاسخها به شش ماه و یکسال آینده هزینه ی حفظ یکپارچگی و سرمایه ی اجتماعی را باز هم بالاتر می برد. مردم حق دارند که از رئیس جمهور و مسئولینشان بخواهند که دست از موعظه ی ایشان بردارند و ساده و صریح بگویند که "حالا چی میشه؟"
?موشکاف: هاهاهاها. در پاسخگو نبودن نظام ولایت که شکی نیست، اما یارو اشتب میکنه، مردم خوب میدونن چی میشه، با استمرار همین قیاماس که کانونهای شورشی کلک نظامو می کنن. هاهاها. نگرانی و چه کنم چه کنم کارگزارای نظام بخاطر همینه. هاهاهاها.
غلامرضا شرفی عضو مجلس ارتجاع ۱۰ تیر
مردم اگر آب و آرامش داشته باشند که اسلحه نمی‌کشند تا تیراندازی کنند یا به رگبار ‌ببندند، ولی کارد به استخوانشان رسیده است.
مردم در التهاب هستند، وضعیت امروز آبادان و خرمشهر را شفاهی ،کتبی و حضوری و تلفنی به ریز و درشت مسئولان تذکر دادم اما به خرج کسی نرفت.
?موشکاف: هاهاهاها. طرف فیوز پرونده، یارو یادش رفته که مردم شعار میدادن وای به روزی که مسلح شویم. هاهاهاها. حالا میگه من که گفته بودم ولی به خرج کسی نرفت. هاهاهاها. خودش بهتر می دونه که نظام از نقطة ولایت تا همه جاش فقط به جیبشون میره، نه به خرجشون. هاهاها.
فاطمه ذوالقدر عضو مجلس ارتجاع ۱۰ تیر
اعتماد مردم به مسئولان به مویی بند است
حال اقتصاد ما خوب نیست، هر روز یک بحران به جامعه بحران‌زده ما وارد می‌شود. مردم یارای مقابله با این همه مشکل را ندارند،خسته شده‌اند. شرایط فعلی با خواست‌های مردم با گذشته تفاوت دارد. باید با شرایط فعلی تصمیم بگیریم. امروز این موج اعتراضات صرفا مطالبات یک قشر خاص نیست تا بتوان با قهوه قهریه آن را سامان دارد، ‌مردم غم نان دارند.به جامعه واقع‌بینانه نگاه کنید. آیا عدالت برقرار شده است؟
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، به دلیل همین واقع بینانه نگاه کردنه که کارگزارای نظام این طور دنبال سوراخ موشن هاهاهاها. می گه با قوة قهریه نمی شه، راست میگه چون می دونه که آخر کار قوة قهریه شون در مقابل قوة قهریة مردم دود می شه هاهاهاها. اون روز دور نیست. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: