نظر صادق هدایت در مورد اصلاحات

جاییکه منجلاب است دم از اصلاح زدن خیانت است

لطفا به اشتراک بگذارید: