بستن تنگه هرمز توسط حسن فیروز آبادی به روایت تصویر

نکته: چند سال پیش فیروزآبادی غربی ها رو تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود

لطفا به اشتراک بگذارید: