موشکاف ۹ مرداد مجلس نظام ولایت شده عین هو دم دمای سقوط شاه!

موشکاف ۹ مرداد
?موشکاف: سلام! مجلس نظام ولایت شده عین هو دم دمای سقوط شاه! هاهاهاها. اونایی که سنشون مثل بندة موشکاف قد میده میفهمن چی میگم. هاهاهاها. اوضاع نظام چنان قمر در عقربه که مار و مورای هفت آب شسته شون هم یه حرفایی میزنن که آدم شاخ درمیاره. هاهاهاها.
هدایت الله خادمی ـ عضو مجلس ارتجاع 7مرداد 97
هدایت الله خادمی – عضو مجلس نظام – ۷ مرداد
مردم ایران را بدبخت کرده اید احترام و اعتماد به نفس آنها را گرفته اید از فقر و بیچارگی نمیدانند چه کنند برای هزینه زندگی شان رو به فروش اعضای بدن از جمله کلیه در آورده اند با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع دنیا را دارد ببینید چه کرده اید کشور را گرفتار فساد و رشوه و اختلاس شده است.
اکثر دولتمردان 30 سال گذشته به مردم و کشور ظلم کرده اند به اعتماد مردم خیانت کردند جوانان ما را نابود کردند اگر ذره ای وجدان و غیرت و شهامت داشتند بخاطر اینهمه ناکارآمدی و ظلم و فساد و خیانت به جوانان خودشان را حلق آویز میکردند 2
?موشکاف: ب ب بعله. ببینین به چه چیزایی مقر میاد. هاهاهاها. خوب بود بجای مخاطب یه چن تا هم اول شخص مفرد استفاده میکرد. هاهاها. یعنی دست خودش و هم پالگیهاشو هم رو میکرد. هاهاها. حالا ببینین دیگه چیا گفتن.


‌ ذوالقدر ـ عضو مجلس ارتجاع 7مرداد 97
ما الان اخیرا شاهد متاسفانه خرید و فروش کودکان هستیم یک پدیده ای که یک معضلی که بالاخره واقعیت جامعه هست هر چند تلخ است و ما ها هم دوست نداریم اینجا بیان بشه ولی کما بیش گزارشاتی میرسه که بعضی ها حالا از والدین خدایی نکرده حالا بعلت اعتیاد یا فقر اقدام به اینکار میکنند 0915این ماده قانونی که اینجاآمده خرید و فروش انواع حالا هر گونه معامله را ممنوع میکنه و مجازات حبس را در نظر میگیره و همینطور رفتاری که با هدف فحشا و بهره کشی اقتصادی، بهره کشی اقتصادی خب ما می بینیم که کودکان کار را ما الان داریم که آنهم یک معضلی یه که واقعا خیلی زیاد شده و یک چهره خیلی بدی را به شهر داده
باندهایی تشکیل شده آقای رئیس توجه فرمائید که فقط مخصوص اینکه این کودکان را بگیرند از پدرهایشان اینها را به قیمت خیلی کم بگیرند و اینها را سر چهار راه ها
?موشکاف: البته کم میگن که زیاد نمیگن. این بار تو مجلس نظام پر بود از این حرفا. اما از بندة موشکاف بشنوین که اینا یه نشونه اس، نشونة بلند شدن بوی الرحمان نظام ولایت. هاهاهاها. این مجلسیا هم میخوان مثل مجلسیای آخر شاه از اینجور حرفا بزنن که بگن ما با این نظام نبودیم. هاهاها. اما خیلی دیر به فکر افتادن. سونامی قیام در راهه. هاهاهاها. خودشون خوب میدونن چی میگم. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار

لطفا به اشتراک بگذارید: