جوان ۸۰ ساله عضو هیات مدیره پتروشیمی شد!

لطفا به اشتراک بگذارید: