چرا کودک آزار، همینطوری آزاد توی مملکت می‌چرخه!؟

چرا کودک آزار، همینطوری آزاد توی مملکت می‌چرخه!؟


این سوال مردم به جون آمده  پارس آباد اردبیله.


جوابشو قرار شد سعید طوسی و علی خامنه‌ای بدن!

لطفا به اشتراک بگذارید: