شل شدن پیچ و مهره فرهنگی نظام و ترس نظام از جنگ نرم و سخت

2
361

2 نظرات

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here