ترانه طنز سوزنامه خامنه ای با آهنگی از محسن یگانه – تلگرام @Pake_shadie