…. یه نوروز جدید تو راهه وهر کی تو فکر هفت سین خودشه

♦️یه نوروز جدید تو راهه و هرکی تو فکر هفت سین خودشه…

➖بعضیا هفت سینشون “سنجد“ و “سیر” و “سماق” و “سرکه” و “سیب” و “سبزه” و “سوسن“ـه

➖بعضیا هفت سینشون “سکه“ و “سانتافه“ و  “سفر خارج “ و “سونا“ و “سگ جیبی” و “ساختمون آنچنانی” و “سرمایه ها“شونه.

➖بعضی ها هفت سینشون “ساختمون نیمه کاره” و “سقفایی که چکه میکنه“ و “سکه های پول خرد واسه خرید نون” و “سبد های خالی” و “سیاهی دود هیزم” و “سرمای تنشون” و “سیلی سرخ صورتشون“

➖بعضی ها “سیاهن” بعضی ها “سفید“!

➖بعضیا “سبزن“ و بعضیا “سرخ“!

➖بعضی ها یه سین پر و پیمون “سلامتی“ دارن

➖بعضیا در به در “سکه“هاشون رو ،“سَر به نیست “ میکنن تا سین ”سلامتی“ رو “سَر“شون باشه

➖بعضیا از سین های دنیا فقط یه “سر پناه” میخوان!

➖بعضیا “سرمست” دنیان و بعضی ها “سرسام“ میگیرن از اینهمه “سردرگمی” هاش!

➖بعضی ها رو میشناسم که هفت “سین” زندگیشون رو با “صاد “میچینن: صفا و صداقت و صمیمیت و صبر و صلابت

♦️♦️دراین میان عده ای هم هستن که بدنبال سین #سرنگونی هستن و تلاش میکنن.سرنگونی دیکتاتور خونریز که قطعا همه سین های خوب محقق خواهد شد??✌️✌️