ترانه طنز مملکت رو کشیدن بالا – خامنه ای روحانی لاریجانی