خامنه‌ای بدتر از اشغالگر …

0
29

خامنه‌ای بدتر از اشغالگر خارجی!

…………………………………………………………..

آیا می‌دانید در سال ۱۳۵۷ ایران دارای تنها ۳۶ بانک و صندوق‌مالی بود؟

و آیا می‌دانید بنا‌ به گزارش رسمی بانک مرکزی ، شمار این مؤسسات در سال ۱۳۹۳ به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، ۳۶ لیزینگ مجاز، بیش از۴۶۰ لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به هزار تعاونی اعتباری مجاز و ۷ هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید!

به این ترتیب این مؤسسات و بانکها با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولتی، سپرده‌های مالی جامعه را جذب و حجم نقدینگی کشور را در چشم بهم‌زدنی چند برابر کردند.

آیا می‌دانید مطابق گزارش بانک مرکزی ۲۹درصد آن پول‌ها یعنی سپرده‌های بانکها، در وام‌های بالای ۵۰ میلیارد تومانی فقط به ۱۷۳متقاضی مکتبی و پاسدار و ژن خوب داده شد که بسیاری‌شان هم هرگز به بانک‌ها تادیه نشد؟

به این ترتیب خامنه‌ای :

۱.  با افزایش حجم پول در گردش، ارزش آن را به شدت پایین آورد.

۲.  باعث افزایش قیمت کالاها شد.

۳.پولشان از دستشان رفت!

آیا می‌دانید این چرخه شوم، همان بلایی است که قوای متفقین هنگام اشغال ایران در سال‌های شروع دهه ۱۳۲۰بر سر جامعه و اقتصاد کشور آوردند؟

محمدعلی کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» توضیح داده است که در جریان جنگ جهانی دوم، متفقین «دولت ایران را عملاً وادار کردند تا منابع اقتصادی (یعنی پول و اعتبار) در اختیارشان قرار دهد. این اقدام به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شو روی منجر شد»

یعنی:

اول، ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰% کاهش یافت.

دوم، افزایش عرضه ناگهانی پول به میزان چهار برابر، یک حرکت تماما تورمی بود که نیروهای اشغالگر را قادر ساخت مخارجشان را از جیب مردم ایران تامین کنند.

سوم، بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰% از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل وام‌های سالانه داده شده به شوروی تا پایان جنگ باز پرداخت نمی‌شد.

اکنون همین را مقایسه کنید با بلایی که خامنه‌ای بر سر اقتصاد ایران آورده است.

«در ۱۳۳۲مصدق طی نطقی حساب‌شده و مستدل در مجلس، برآورد کرد که از هنگام اشغال ایران در ۱۳۲۰ قیمتها ده برابر افزایش‌یافته است».

راستی تفاوت خامنه‌ای با اشغالگر خارجی چیست؟