آخه قاضی کاه …

0
7

دزدی میلیون ها تومان از بانک دزدید،

دزد دیگری هم به کاهدان زد و مقداری کاه دزدید…

هردو را گرفتند

و نزد قاضی بردند

 قاضی دزد بانک را آزاد کرد و دزد کاه را به دوسال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد

کاه دزد به وکیلش گفت چرا اونی که پول دزدیده بود را آزاد کرد و من که فقط مقداری کاه دزدیدم به دوسال حبس با اعمال شاقه محکوم شدم

وکیل گفت آخه قاضی کاه نمی خورد

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here