کیهان: دولتی ها میگویندمذاکره آنها با اروپا «ضربه» به آمریکاست !

0
15

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here