فتاوی مقام عظما…

0
8

فتاوی مقام عظما.

دوتا فتوا از پنج سال پیش که هنوز هم اعتبار دارند و این خودش نشانه آینده نگری و علم و درایت عظماست. حیف شد که عاقا داره چپه میشه. ولی فقیه خوبی بود. یعنی در بحبوبه بدبختی و فلاکت و فقر که همه مردم دلخور و دمغ بودند، گاهی واقعا همه را می خنداند·

1 – امسال را سال اقتصاد مقاومتی اعلام می کنم. بخصوص کسانی که کلیه فروشی می کنند نباید خیلی زود مرعوب مشتری شده و با قیمت کم کلیه شان را بفروشند. باید مقاومت کنند. همین مقاومت است که قیمت کلیه را بالا می برد. یا کسانی که شبها در کاتون می خوابند باید از کارتون های مقاوم و محکم استفاده کنند تا دژمن نتواند اونها را بی خانمان بکند. بنده البته مخالف کارتون خوابی نیستم اما خوب کارتون خوابها باید مواظب باشند که سرما نخورند.

2- سه چهار سال گذشته را سالهای جهاد اقتصادی اعلام می کنم. به این ترتیب همه کسانی که از گرسنگی و یا بی داروئی و مریضی های ناشی از سوئ تغذیه فوت کرده اند شهید به حساب می آیند. بنده البته مخالفتی با شهادت مردم شریف ندارم اما در این مورد ضرورتی به دخالت بنیاد شهید نمی بینم.