همدلی : این یک آگهی نیست ؛صندلی مجلس به فروش می‌رسد!!!