موشکاف ۱۰ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۱۰
?موشکاف:‌ سلام، سلامی به گرمی آتیش قیام! هاهاهاها. همون آتیشی که قربونش برم هم تو ایران، هم تو عراق و هم تو لبنان به پاست. هاهاهاهاها. شدت سوزش کارگزاران حکومتی از این آتیش اونقد زیاده که ریز و درشتشون همش دارن آه و ناله می کنن. هاهاهاها. یه نمونه اشو داشته باشین:

پاسدار جوانی – معاون سیاسی سپاه – ۸ آذر
این وقایع با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامی در نوع خود بی نظیر بود. ما حوادثی هم در ماه های ابتدایی انقلاب از حیث بی ثبات سازی داشتیم و در آن حوادث اکثرا مناطق قومیتی مورد توجه بود، اما اتفاقی که در روز های پایانی آبان ماه رخ داد، مسئله ای گسترده و جدید بود که گر چه نمونه هایی از آن مانند حمله به حوزه بسیج و آتش زدن آن و آتش زدن بانک ها و مراکز دولتی در اغتشاشات سال ۸۸ و ۹۶ دیدیم، اما به لحاظ گستردگی در ابعادی بسیار کوچک تر از حوادث اخیر قرار دارد.
?موشکاف: هاهاهاها. تازه کجاشو دیدی؟ این اول کاره. هاهاهاها. اما گرفتین چی گفت؟ از بس حوزة بسیجی مسیجیا رو آتیش زدن و به مراکزشونه حمله کردن که فقط تونست بگه که ۸۸ و ۹۶ پیش قیام ۹۸ کوچولو بوده. هاهاهاها. بنازم ضرب شست جوونای قیامو که حسابی گل کاشتن. هاهاهاها.

آخوند حاج علی اکبری – نمایش جمعه تهران ۸ آذر
هزاران میلیارد خسارت به وجود آوردند. این ماجرایی است که یک طراحی بسیار خطرناک پشت سر آن هست. هزینه های زیاد کردند آموزش‌های دقیق دادند پشتیبانی های اطلاعاتی کردند
حاصل دو سال به قول خودشان کار وسیع تشکیلاتی و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیح و، یک توطئه بسیار خطرناک و طراحی شده
?موشکاف: هاهاهاها. بندة موشکاف یه سوال دارم؟ این نظام ولایت چقدر زپرتیه که از دو سال پیش، چنان تشکیلات و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیحی اونم تو ایران انجام شده که عظمای فلک زده، اینطور به خاک سیاه نشسته ؟ هاهاهاهاها. به نظرتون. این اقتداره که نظام داره یا شیربرنج؟ به حرفای سخنگوی دولت روحانی هم گوش بدیم شاید جوابمونو اونجا پیدا کنیمم هاهاهاها.

‌ علی ربیعی – سخنگوی دولت آخوند روحانی – ۹ آذر
شیطان بزرگ عصر ما، ناآرامی و ناامنی ذهنی شهروندان ماست؛ خطری که این احساس درخود فروماندگی برای امنیت ملی ما تولید می‌کند، قابل مقایسه با سایر تهدیدات داخلی و خارجی نیست. … اگر دولت و سایر قوا نتوانند به یک برداشت مشترک از این صورت مسأله دست یابند، هیچ اقدامی به ثمر نخواهد نشست. در شرایط فعلی تحریم‌های امریکا باقی است و به‌ نظر من تشدید هم خواهد شد. راه ما درمان دردهای داخلی است وگرنه اگر از ۹۶ تا ۹۸ دوسال طول کشید، اگر در کنار مردم و با اجماع در حاکمیت به تدبیرننشینیم، معلوم نیست اتفاقات بعدی هم رخ ندهد.

?موشکاف: د د دی دی دی! چه غلطا! مگه خمینی نگفته بود شیطان بزرگ آمریکاس؟ هاهاهاها. چی شد؟ حالا شیطان بزرگ شده شهروندان؟ هاهاهاها. البته این که می‌گه دشمن اصلی من مردمن راست می‌گه، چون مردم هم که ریختن تو خیابونا و این بلا رو سر نظام آوردن، خودشون همیشه گفتن که «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» هاهاهاهاها. بعله، دشمن ما نظام ولایته و خیال این یارو ربیعی هم تخت باشه، اتفاقات بعدی حتما رخ میده، یه اتفاق میگم، یه اتفاق میشنوی. درسته جوونای قیام؟ هاهاهاها. عزت زیاد