طنز عروسکی کامبیز و خان دایی – گرما و گرانی و سکه

گرما و گرانی و سکه – طنز عروسکی کامبیز و خان دایی

با خبرترین خبر

از هیمنهٔ خبرها، گزارشها، مستندات و تصاویر بحران زندگی و بحران کرونا در ایران که دقایقی

فارغ می‌شوی و قدری در سکوت، به خوانده‌ها و دیده‌ها و شنیده‌هایت فکر می‌کنی،

از خود می‌پرسی چرا هنوز زندگی مردم در این بحرانهای روح‌شکن، فرونپاشیده است؟

آن روی دیگر این پرسش یعنی اصلاً دولت متعارفی در کار نیست و هر چه هست،

از همت مردمی و همیاری آنان است که هنوز کورسویی از زندگی پیداست. یعنی که در کوران این بحرانهای پیچیده

بر هستی و جان مردم، رحم و مروت و عاطفه و انسانیتی در دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی یافت نمی‌شود.

مردم که این بی‌غیرتیِ دولتی را دریافته‌اند، خودشان آستین بالا زده تا مسئله گرما و گرانی  و

هم‌نوع‌شان را تأمین کنند. این واقعیت را حتی روزنامهٔ حکومتی با تعبیر «آزمونهای اجتماعیِ روسپید مردم»، به دولت یادآوری می‌کند:

«آنچه سهم مرد‌م است، تابه‌حال به‌نحو احسن انجام شد‌ه و مرد‌م از آزمونهای اجتماعی روسپید‌ بیرون آمد‌ه‌اند‌. به‌رغم مشکلات موجود‌ برای مرد‌م، آنها چه هنگام کمک به نیازمند‌ان پایین‌شهر و چه با بسته‌های ارزاق و کمک به همسایگان نیازمند‌، توانسته‌اند‌ کمکهای مناسبی به هموطنان و همشهریان‌شان د‌ر د‌وران شیوع کرونا ارائه د‌هند».

روزنامهٔ حکومتی به آن روی سکهٔ این وضعیت هم اشراف دارد و می‌داند که سرمایه و دارایی ایران کجا تلنبار و انبوه شده است. سرمایه‌یی که یک میلیونیم آن می‌تواند تمام رنج‌های معیشتی و زیستی مردم ایران و محیط‌زیست‌شان را برطرف کند. آدرس این تلنبارشدگی را البته مردم ایران خوب خوب می‌دانند که جز بنیادهای ایران‌خوار وابسته به ولی‌فقیه نیستند

اما سهم د‌ولت د‌ر ایجاد‌ و تقویت تاب‌آوری اجتماعی چیست؟ د‌ولت می‌تواند‌ از طریق سازمانهایی نظیر بنیاد‌ مستضعفان، وزارت رفاه و کمیته امد‌اد به کمک نیازمند‌ان بشتابد

مطالب مرتبط

طنز عروسکی کامبیز و خان دایی – وایتکس و خامنه‌ای و روحانی

آستانهٔ تحمل اجتماعی کجاست؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here