خامنه ای حل مسئله بیکاران را به خیرین احاله داد

!خامنه ای حل مسئله بیکاران را به خیرین احاله داد

خامنه ای:در این قضیه کسانی بیکار می‌شوند و بیمه بیکاری هم ندارند تأمین اجتماعی وظیفه دارد در این زمینه وارد بشود!

البته عرض کردیم که خیّرین می‌توانند کمک کنند!

مطالب مرتبط:

خارج شدن خامنه ای از خانه‌نشینی کرونایی 

ویروس خامنه ای – ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته اند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here