کوروش هم برانداز بود!

!کوروش هم برانداز بود

در آستانه ۷ آبان سالروز کوروش کبیر :

مرگ بر ارتجاع، مرگ بر استبداد – کوروش، مصدق، روحت شاد

کوروش ذوالقرنین و آماده کردن اسباب کار

مطالب مرتبط:

 ۷ آبان سالروز کوروش کبیر

یک شاخه_ گل برای کوروش

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here