دختر آخوند رئیسی گفت که باباش خیلی مهربونه.

دختر رئیسی گفت: بابام خیلی مهربونه!!!

قاضی مرگ و قاضی جلاد

شیخ اعدام و قاضی بیداد

این تبهکار قاضی‌القضات

به جنایت به هر زمان معتاد

قاضیِ دیو خوی شصت و هفت

قاتل سی هزار سرو آزاد

عضو و خدمتگزار «هیئت مرگ»

واژهٔ «قتل‌عام» ز او در یاد

مهرهٔ برگزیدهٔ «آقا»

از میان هزار و یک جلاد

آمده تا «تحول» و تغییر

بدهد در نظام استبداد

این تحول نشستن جلاد

باشد اندر مقام یک شیاد

در حضیض زبونی و افلاس

سست و لرزان نظام از بنیاد

بنگرید حال و روز آقا را

که کند خویش را چنین ارشاد

از برای بقا و حفظ نظام

پایه را باید اینچنین بنهاد

منقبض گشتن و فرو رفتن

نیست ما را به‌غیر از این امداد

گفت رندی به شیخ ضدبشر

ای عمود نظام استبداد

انتخابات‌تان همه افسون

جابه‌جایی قاتل و شیاد

رأی مردم به این نمایش‌تان

که بگویند هماره با فریاد

انزجار از ولایت شیخان

سرنگونی و مرگ استبداد

مطالب مرتبط

انتخابات تبدیل به یک کالبد بی‌روح شده است

کاندید شدن قاضی مرگ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here