همشهری : خامنه‌ای؛ برای پاسداشت افتخار ملی ، منتظر واکسن ایرانی ماندم !

خامنه‌ای؛ برای پاسداشت افتخار ملی ، منتظر واکسن ایرانی ماندم ـ همشهری

در همین حال واکسیناسیون قطره‌چکانی که از اوایل امسال با تزریق به‌سالمندان آغاز شده بود، چند هفته دچار وقفه شد، دربارهٔ علت این وقفه اقوال مختلفی در رسانه‌ها مطرح بود؛ برخی آن را ناشی از تمام شدن واکسنهای وارداتی و آماده نشدن واکسنهای ساخت داخل می‌دانستند و برخی نیز آن را عمدی و تصنعی و بازارگرمی برای واکسنهای عرضه شده به‌بازار آزاد یا بازار قاچاق که به‌وفور در «ناصرخسرو» و برخی بیمارستانها عرضه می‌شد…

اکنون ظاهراً واکسیناسیون با واکسنهای ساخت داخل، البته محدودتر و نابسامان‌تر از قبل، از سر گرفته شده، اما صحبت از این است این واکسن‌ها برخلاف آنچه قبلاً گفته می‌شد رایگان نیست و قیمتهای گزافی نیز برای آن عنوان می‌شود.

زمزمهٔ واکسن پولی جدید نیست، ماهها قبل از شروع واکسیناسیون، این موضوع مطرح بود و آخوند روحانی چند بار به‌صورت دو پهلو آن را عنوان کرد و هر بار هم به‌شیوهٔ آخوندی، مورد تکذیب و در عین‌حال تأیید تلویحی قرار می‌گرفت. روشن بود که هدف از این تأیید و تکذیبها زمینه‌سازی واکسن پولی است. قابل توجه این‌که این بار دیگر خبری از تکذیب نیست و هر چه هست، تأیید است و اگر بحثی هست، در مورد گرانی یا ارزانی واکسن داخلی است:

«رئیس سازمان غذا و دارو (شانه‌ساز) تأیید کرد قیمت واکسن برکت ۲۰۰هزار تومان است»

مطالب مرتبط

همشهری : همبستگی برای مقابله با کرونا !

کرونا؛ روندهای معکوس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here