ادامه سال۱۴۰۰ در صحنه سیاسی ایران

صحنه سیاسی ایران ـ ادامه سال۱۴۰۰

چرا خامنه‌ای همیشه سران رژیمش را از میان جنایت‌کارترین‌ها و رسواترین‌ها منصوب می‌کند؟

چون خامنه‌ای در حال تدارک برای مقابله با قیام طوفانی مردم ایران است، مردمی که ۹۰درصد آنها زیر خط فقر هستند. مردمی که اکثر جوانان تحصیل کرده‌اش بیکار هستند. مردمی که انتخابات نمایشی رژیم را تحریم کردند.

مردمی که نزدیک به ۳۹درصدشان بدمسکن و آلونک نشین بوده یا در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.

مردمی که روزانه با تورمی سه رقمی روزگار می‌گذرانند. مردمی که کارگرانشان در همین روزها در اعتصابی سراسری همراه با پزشکان، استادان دانشگاه و سرایداران مدارس و رانندگان به سوی ایجاد یک همبستگی واقعی در خیابان پیش می‌روند. طوفان نزدیک است و خامنه‌ای می‌ترسد. به‌خاطر همین ترس است که اژه‌ای جنایتکار تمام شب و روزش را با تمامی نیروهای سرکوبگرش در فضای واقعی و مجازی صرف مقابله با آنها می‌کند. مقابله با جوانان شورشگری که برای خامنه‌ای این‌گونه رجز می‌خوانند.

یک جوان شورشی:

حاضر حاضر حاضر زنده باد ارتش آزادیبخش مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی

مطالب مرتبط

خامنه‌ای گفت: ۱۰٪ از عدم مشارکت مال کرونا بوده، که به این حساب ۶۰٪ رأی داده‌اند

طوفان نزدیک است و خامنه‌ای می‌ترسد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here