حمایت ۱۰۲۹ شخصیت سیاسی از اقصی نقاط جهان از مجاهدین

حمایت ۱۰۲۹ شخصیت سیاسی از اقصی نقاط جهان منجمله ۱۱ نخست وزیر و ۷۰ وزیر پیشین از مجاهدین

اما علت بازتابهای گستردهٔ رسانه‌های بین‌المللی، از یک‌سو و واکنش‌های هیستریک آخوندها از سوی دیگر چیست؟

۱-اهمیت گردهمایی بزرگ جهانی ایران آزاد: ابعاد اجتماعی و سیاسی این گردهمایی و حضور بیش از هزار شخصیت سیاسی از کشورهای جهان.

۲-حضور فعال و گستردهٔ کانون‌های شورشی: پیام‌های آتشین شورشگران و کانون‌های شورشی در این گردهمایی که گواه پایگاه گستردهٔ مجاهدین و مقاومت ایران و قدرت سازماندهی و تأثیرگذاری آن در داخل کشور است.

۲-تأثیرگذاری بر سیاست‌های جهانی؛ در شرایطی که رژیم خودش را به در و دیوار می‌کوبد تا از فرصت تغییر دولت در آمریکا برای لغو تحریم‌ها استفاده کند، تأکید یکپارچهٔ بالاترین سطوح سیاسی شرکت‌کننده در کهکشان بر عدم مشروعیت توافق با رژیم قتل‌عام، هر چه بیشتر رژیم را منزوی و جبهه شکست‌خوردهٔ مماشات را ناکاراتر می‌کند.

۳-پیوند با مسائل و بحرانهای جهانی؛ در شرایطی که رژیم تروریستی آخوندی به‌یکی از بحرانهای امنیتی جهان تبدیل شده، گردهمایی مقاومت ایران پاسخ و آنتی‌تز این تهدید همگانی را به جهان ارائه می‌دهد.

بدین سان ۳روز لشکرکشی مقاومت ایران، رونمایی از جبهه جهانی گسترده‌یی بود که در کنار مردم و مقاومت ایران قرار گرفته و از خواست آنها برای سرنگونی آخوندها و استقرار یک جمهوری دمکراتیک حمایت می‌کند.

مطالب مرتبط

پخش پیامهای تصویری ۱۰۰۰ کانون شورشی و اعلام آمادگی برای سرنگونی حکومت آخوندی

کهکشان مقاومت؛ جبهه‌ای جهانی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here