تلخک- طنز- محبتهای مقام عظما

محبتهای مقام عظما ـ تلخک

واکسن از خارج رسد، «آقا» بگو حالا چرا

بعد از این کشتارها با حکم و با فتوا چرا

«نوشدارو بعد مرگ تلخ سهراب آمده»

رفته از دست صدهزاران جان انسان‌ها چرا

آن زمانی را بیاد آرید که عظمای لعین

گفت: «ممنوع است» واکسن آن مزخرفها چرا

ریزه خواران در پیِ آن حکم شیخ‌الکرونا

آن ستایشها که شد چون تف سربالا چرا

با هیاهو واکسنی در بوق و کرنا کرده‌اند

تا «برکت» هست صحبت از «مدرنا» ها چرا

واکسن خوب و مؤثر هست اما بهر «بیت»

سهم مردم رفتن اندر کام کرونا چرا

وعده‌ها و حرفها از این‌که واکسن در ره است

در عمل لیکن نمی‌باشد بجز غوغا چرا

این کووید نوزده از بهر عظما فرصت است

انتظار غیر از این از «حضرت آقا» چرا

کشتن خلق و زمینگیری آنها قصد اوست

این همه بحث و جدل بر ضد آن فتوا چرا

ملت ایران گرفتار است در این فاجعه

بوی مرگ در شهرها با طرح ملاها چرا

بر نمی‌تابد دگر ملت بساط مرگ را

بیش از در خود شدن در مرگ و ماتم‌ها چرا

می‌خروشد بر نظام جهل و مرگ و نیستی

می زند فریاد، تمکین بر جنایتها چرا

مطالب مرتبط

داغترین خبرهای هفته در خبر تو خبر

رخداد ـ کرونا؛ پنهان‌کاری ۷برابر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here